Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelése, adatvédelem

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően az epitopontneked.hu weboldal üzemeltetőjeként biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezeljük a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Megrendelők/Érdeklődök az e-mailes ajánlat-. információ- és tájékoztatás kérések, megrendelések leadása során megadtak.

Az adatkezelés célja:

A Felhasználók/Ügyfelek/Megrendelők/Érdeklődök tájékoztatása, beleértve az ajánlatkészítést, a megrendelések jóváhagyását, kezelését, a termékek kiszállítását és számlák elkészítését, illetve a megrendelt termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása);

hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése sms-en, illetve e-mailen keresztül;

marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

A Vásárló azzal, hogy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék az epitopontneked.hu adatbázisába és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az epitopontneked.hu weboldalt üzemeltető és munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, az alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban.

Az epitopontneked.hu üzemeltetője megrendelések esetén továbbíthatja Megrendelő személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint , amennyiben  azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: beszállítók, marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel az epitopontneked.hu weboldal üzemeltetője a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni.

Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

Az epitopontneked.hu weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, az oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

Adatvédelmi tájékoztató (gdpr)

Szeretnénk vevőinket tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében Európa szerte és minden szektorban felváltja a hatályos jogszabályokat.

Biztosítjuk látogatóinkat és vevőinket, hogy szigorúbb belső szabályzatot vezettünk be és a hatályos jogszabálynak megfelelően kezeljük és tároljuk a nálunk lévő személyes adatokat, azokat harmadik fél részére csak szállítási célból adjuk ki, hozzájárulás alapján.

A www.epitopontneked.hu honlapot a Tetőcentrum Fehérvár Kft. üzemelteti.

Milyen típusú személyes adatokat kezelünk?

A termékek kiszállításához és számlázáshoz szükséges adatokat, név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási és szállítási adatok.

Mi jogosít fel minket az adatok kezelésére?

Tartós szerződéses jogviszony esetén a szerződés részét képezi, hogy hírlevelet küldünk a partnereinknek, valamint hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez. Eseti rendelések esetén, a vevő az ajánlatkéréssel és megrendeléssel a honlapon aktívan hozzájárul ahhoz, hogy adatait kezeljük, és a kiszállítást végző cég részére továbbítsuk. Helyszíni megrendelés esetén az árajánlaton és a számlán feltüntetett tájékoztató szöveggel értesítjük, hogy a megrendeléshez szükséges személyes adatok kezelése történik.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

Adótörvények alapján minimum 6 év. Számlák, megrendelések tárolásának tervezett időtartama a garanciális idők figyelembevételével történik.

Milyen jogai vannak az adat alanyának?

Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőt a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Adatok kezeléséről tájékoztatás

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az a munkáltató által tárolt adatokról.

Rendelkezési és hozzáférési jogait az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy az epito.neked@gmail.com e-mailcímen jelezze felénk. Ugyanezen az elérhetőségen fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Tetőcentrum Fehérvár Magyaroroszág Kft.

adószám: 14617829207

cégjegyzékszám: 07 09 015806

Székhely/telephely: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 120.

telefon: +36 22 500 921, mobil: 30/586 4162

 

Köszönjük, hogy végigolvasta adatkezelési tájékoztatónkat.

 

Fodor Erzsébet

ügyvezető

Tetőcentrum Fehérvár Kft.